Kako napisati SEO tekst [da se uvrsti na prvo stran Googla]

Od tega kako je spisan SEO tekst je odvisno dvoje: uvrstitev spisanega besedila na Googlu in število konverzij, ki jih spisan tekst, prinaša. Bolj kakovostno kot je napisan SEO tekst, višjo uvrstitev teksta in posledično, več bralcev ter pridobljenih poslov (v kolikor gre za prodajni tekst) si iz tega teksta, lahko obetate.

Spodaj je, po korakih in zelo podrobno, opisano kako napisati res dober SEO tekst, čisto na dnu prispevka pa so dodani še viri do ostalih uporabnih informacij v zvezi s pisanjem SEO besedi.

Internet je poln člankov o tem, da je za SEO optimizacijo potrebno pisati kakovostne SEO tekste. Precej bolj pa se je treba potruditi, ko iščete informacije o tem kaj sploh kakovosten SEO tekst je. Zato je spodaj, prvo poglavje, namenjeno razlagi točno tega:

Kaj je kakovosten tekst za SEO

Kakovosten tekst za SEO je tisti, ki se preko targetirane ključne besede (ali več njih), za katero je SEO optimiziran, uvrsti na najvišja, organska mesta na Googlu. Najbolj kakovosten SEO tekst je uvrsti na prvo, organsko mesto na Googlu, naslednji na drugo in tako naprej.

Prve organske uvrstitve tekstov na prvih straneh Googla, se ne dosežejo po naključju. Na vrhu iskalnika Google so prikazani tisti teksti, ki so SEO najboljše optimizirani. Torej so iz vidika SEO optimizacije tudi najbolj kakovostni.

NAMIG: Kakovost SEO teksta lahko “izmerite” tudi z različnimi “brezplačnimi” orodji. Na spodnji sliki je prikazano kako orodje Detailed SEO extention prikaže ali spisan SEO tekst vključuje pravilno optimizirano targetirano ključno besedo “bonitete prijava” v SEO naslovu in meta opisu url naslova www.ebonitete.si. Spletna stran www.ebonitete.si želi s predstavljeno vsebino pridobiti obiskovalce, da kliknejo na prijavo v aplikacijo za izračun bonitete podjetij s katerimi sodelujejo:

seo tekst bonitete prijava

Zakaj ni dovolj, da na kakovost SEO tekstov gledate “zgolj” skozi vidik optimizacije

Večina piscev SEO optimiziranih tekstov žal zasleduje zgornji cilj, to je čim višjo uvrstitev spisanega teksta, na Googlu (in jo tudi doseže), a je marsikateri med njimi, po doseženem rezultatu, razočaran nad izplenom, ki ga tako uvrščen SEO tekst, prinaša (npr. premalo klikov oz. ogledov članka, manj povpraševanj ali nakupov na podlagi članka od pričakovanih, itd…).

Zato, kakovosten tekst za SEO ni “samo” tisti, ki je uvrščen na prvo mesto na prvi strani Googla, ampak tisti, ki zraven prvega mesta na Googlu, učinkovito zasleduje še ostale marketinške cilje tega članka (npr. večje konverzije, visok CTR, dolg average time on site, itd…).

Če se z vašim SEO tekstom uvrstite na prvo stran Googla, na prvo mesto, ste doseglji prvi cilj. Za doseganje ostalih ciljev članka je treba na kakovost SEO člankov gledati še iz drugih zornih kotov, ne samo iz vidika visoke uvrstitve na Googlu.

Kako napisati SEO tekst [ki zraven SEO optimizacije, zasleduje še ostale marketinško prodajne cilje]

Smernice, ki jih narekuje aktualna optimizacija spletne strani so že več let iste. Kakovosten SEO tekst upošteva:

 • unikatno spisan SEO tekst, ki se ujema z iskalnim namenom uporabnika Googla. Če ima uporabnik Googla namen na Googlu pridobiti informacijo o neki tematiki, bo najbolj kakovosten SEO tekst tisti, ki bo enostavno, hitro, razumljivo in jasno podal informacijo o tej tematiki.
  Če ima uporabnik Googla namen na iskalniku najti izdelek, potem bo najbolj kakovosten SEO tekst tisti, ki bo najbolj privlačno in razumljivo opisal ta izdelek.
  Iz tega sledi, da je potrebno pri pisanju SEO tekstov biti najprej najbolj pozoren na to, da preko ključne besede, ki ji uporabniki Googla, vtipkajo v iskalnik, prepoznate namen uporabnika Googla. In temu ustrezno pripravite format in tekst, s katerim targetirate na tega uporabnika.
  Vaš SEO tekst je lahko vrhunsko spisan, a, če boste zgrešili format vsebine oz. ne boste z vsebino zasledovali namena uporabnika Googla, takšna vsebina ne bo prikazana na Googlu. Vsaj ne na najvišjih mestih. Podrobnosti: Kako “search intent” uporabiti pri SEO optimizaciji vsebin
 • SEO tekst bi naj vključeval targetirano ključno besedo v:
  – SEO naslovu
  – meta opisu
  – h1 oznaki
  – najmanj eni h2 oznaki
  – v prvem odstavku teksta
  – v zadnjem odstavku teksta
  – v 1 do 2% ponavljanj po celotnem tekstu z večjo zgoščenostjo ponavljanj v zgornji polovici teksta
  – v imenu datoteke slike, alt oznaki slike in
  – v odebeljenem besedilu v tekstu

NAMIG: V vaših SEO tekstih ne pozabite na CTA-je. (call to action). Ne pričakujte, da bodo bralci vašega teksta kar sami od sebe, prebrali vaš celoten tekst in kliknili na vaš kontakt ali si ogledali ponudbo. K temu jih morate v svojih tekstih povabiti. Še posebej zato, ker večina bralcev tekstov ne prebere v celoti, je priporočljivo, da svoje CTA-je v tekstih grafično izpostavite od ostalega besedila. Poglejte na spodnji sliki v primeru teksta, ki govori o faktoringu oz. factoringu na spletni strani www.prvafina.si:

cta v seo tekstu prvafina.si

Postopek pisanja SEO teksta

Spodaj je, po korakih, opisan postopek kako napišete SEO tekst:

Iskanje ključne besede

 1. najdite ključno besedo na katero boste targetirali s SEO tekstom

  v incognito pogledu na Googlu,s pomočjo Google autosuggest-a, raziskujte besede, ki jih uporabniki Googla uporabljajo pri iskanju vaših storitev in produktov

 2. preverite ali se vaša spletna stran že nahaja na Googlu s katero drugo vsebino

  izbrano ključno besedo vtipkajte v (incognito) Google in opazujte, da ali se vaša spletna stran že prikaže med prvimi prikazi na Googlu. V tem primeru se vrnite na točko 1, ker vam za to ključno besedo ni potrebno pripravljati SEO teksta

 3. preglejte konkurenčne naslove

  Med pregledom konkurenčnih naslovov SEO tekstov najdite idejo za pisanje zgodbe iz drugačnega zornega kota kot so napisani konkurenčni SEO teksti

 4. napišite grobi naslov SEO teksta

  Naslov SEO teksta naj vključuje vašo targetirano ključno besedo in KORIST za bralce, ki bodo kliknili na vaš naslov

 5. napišite poglavja SEO teksta

  Bodite pozorni na vrstni red poglavij. Tista poglavja, ki si jih uporabniki Googla, postavljajo najprej, postavite na vrh vašega teksta. Naslove poglavij oblikujte v obliki vprašanj

 6. napišite poglavja

  Posamezno poglavje naj bo dolgo največ 300 besed in naj vključuje najmanj eno SEO optimizirano sliko. Poglavjem dodajte povezave do vaših pristajalnh strani, ponudbe v spletni trgovini ali do drugih vsebin, za katere želite, da jih vaši obiskovalci, vidijo

 7. napišite zaključek teksta

  SEO tekst zaključite s povzetkom in povabilom k prebiranju več informacij, spremljanju na socialnih omrežjih ali k ogledu vaše ponudbe

BONUS: Za doseganje čimdaljše zadržanosti bralcev na vaših SEO tekstih, uporabljajte pri pisanju formulo AIDA. Z uporabo formule AIDA lahko zadržanost bralcev na vaših tekstih povečate za 12%. Podrobno o formuli AIDA, smo pisali na povezavi.

Dodatni uporabni nasveti za pisanje SEO tekstov (iz prakse)

SEO teksti se ne pišejo izključno za bloge. SEO tekst uporabite na pristajalnih straneh, vstopni strani, strani o vas, v opsih produktov in storitev, v opisih kategorij v spletni trgovini, itd…

Izziv pisanja dobrega SEO teksta je v tem kako s čim manj pravimi (targetiranimi) ključnimi besedami sporočiti najbolj pomembno. Dobro poglejte spodnjo sliko!

 tekst team building

Na zgornji sliki je premišljeno, s čim manj besedami, spisan tekst, ki targetira na ključno besaedno zvezo “team building”. Zakaj? Zato, ker želi spletna stran paintball-ljubljana.si svoj poligon ponujati tudi za skupine in podjetja, ki se zanimajo za team building.

Kako preverite [izmerite] ali je vaš napisan SEO tekst res dober

Napisan SEO tekst najprej objavite na Googlu. To naredite preko GSC (vir 1), kamor ste predhodno vnesli svojo spletno stran, na kateri objavljate svoje tekste.

V največ tednu dni, vtipkate svojo izbrano, targetirano ključno besedo (ali več njih), za katero ste pisali SEO tekst, v Google incognito in “ročno”, med organskimi prikazi spletnih vsebin, preverite ali ste vaš SEO tekst nahaja med prikazanimi.

Višje kot se prikazuje na Googlu vaš tekst, bolj kakovostno je spisan in optimiziran. Podrobnosti o tem kako optimizirati spletno stran na kateri je vaš tekst, z vsemi prikazi primerov, najdete na povezavi.

Dodatno preverite ali je vaš spisan SEO tekst kakovosten tako, da v Googlovi search konzoli, čez čas (npr. čez 3 mesece po objavi) preverite koliko klikov je pritegnil vaš tekst. Ta podatek najdete za vsak vaš objavljen tekst v stolpcu CTR.

CTR je stopnja click through rate, ki pove, v kakšnem odstotku od 1000 prikazov vašega teksta, so uporabniki kliknili na vaš tekst. Stopnjo CTR-ja izboljšate tako, da izboljšujete naslov in meta opis (se ju trudite naredite bolj marketinško privlačna in unikatna od konkurence).

Tretji način, da izmerite kakovost vaših SEO tekstov, je, da si preprosto beležite število nakupov oz. povpraševanj, ki jih skozi določeno obdobje (npr. 1 mesec), doobite na podlagi vašega teksta. Če je številka pridobljenih poslov zaradi vašega objavljenega teksta zadovoljiva, se lotite objave novega teksta za novo targetirano ključno besedo.

Če številka ni zadovoljiva, bo potrebno tekst spremeniti tako, da bo pritegoval več konverzij.

Dodatne informacije:

Kako napisati SEO tekst – uporaben video (angl.):

Viri:

1 – Google Search Console