Kaj imata skupnega financiranje malih podjetij in povečanje zaposlovanja?

Vas zanima, kako financiranje (malih) podjetij pripomore k povečanju obsega zaposlovanja? Vabljeni k branju prispevka spodaj.

Kako financiranje malih podjetij pripomore k povečanju zaposlovanja?

Mala podjetja imajo pomemben vpliv na ustvarjanje delovnih mest. Po podatkih Svetovne banke mala in srednje velika podjetja predstavljajo večino vseh delovnih mest v večini držav.

Financiranje malih podjetij omogoča povečanje števila zaposlenih, saj imajo podjetja s stabilnim financiranjem večje možnosti za rast in širitev svojega poslovanja.

Zaposlovanje ima številne koristi, saj ne samo da zagotavlja preživetje in dohodek za zaposlene, temveč tudi krepi gospodarstvo, spodbuja potrošnjo, zmanjšuje socialno neenakost in prispeva k razvoju skupnosti.

financiranje-malih-podjetij

Mala podjetja so pogosto ključna za lokalno zaposlovanje, še posebej v manj razvitih regijah, kjer velika podjetja morda niso prisotna. Finančna podpora malim podjetjem v teh regijah omogoča ustvarjanje delovnih mest, ki zmanjšujejo revščino, povečujejo dostop do zaposlitve ter spodbujajo razvoj lokalne ekonomije. Zaposlenim v malih podjetjih pogosto omogoča tudi večjo fleksibilnost in priložnost za karierni razvoj ter prepoznavanje njihovega prispevka v podjetju.

Poleg tega mala podjetja pogosto spodbujajo tudi lokalno podjetništvo. S tem, ko ustvarjajo nova delovna mesta, spodbujajo tudi sodelovanje s ponudniki lokalnih izdelkov in storitev. To krepi lokalno dobavno verigo in spodbuja rast drugih podjetij v skupnosti. Poleg tega mala podjetja pogosto sodelujejo z lokalnimi izobraževalnimi institucijami in organizacijami, kar omogoča izmenjavo znanja in veščin.

Več o dobaviteljih in kupcih preberite v prispevku Kdo so vaši dobavitelji in kupci.

Pomembno je tudi omeniti, da mala podjetja pogosto prispevajo k raznolikosti delovnih mest in krepitvi lokalne identitete. Lahko predstavljajo specializirane storitve, obrtniške izdelke ali unikatne izdelke, ki odražajo lokalno kulturo in tradicijo. To ne le ohranja kulturno dediščino, temveč tudi privablja turiste in spodbuja trajnostni turizem v regiji.

Skupaj z inovacijami, gospodarsko rastjo in spodbujanjem podjetništva je povečanje zaposlovanja ena ključnih prednosti financiranja malih podjetij.

Kaj je faktoring in zakaj je priljubljen pri financiranju malih podjetij?

Faktoring je učinkovit in priljubljen način financiranja za mala podjetja. Pri faktoringu podjetje prodaja svoje odprte račune (terjatve) specializirani finančni instituciji, imenovani faktor, v zameno za takojšnje plačilo. To je pomembno za mala podjetja, ki se soočajo s težavami likvidnosti, saj omogoča hitro pretvorbo terjatev v gotovino.

Ena od glavnih prednosti faktoringa je, da zagotavlja takojšnjo likvidnost podjetju. Namesto čakanja na plačilo strank, podjetje prejme takojšnje plačilo od faktorja, kar omogoča nemoteno poslovanje, izpolnitev finančnih obveznosti in celo financiranje rasti podjetja. To je še posebej pomembno za mala podjetja, ki imajo omejene vire financiranja in se ne morejo zanašati na dolgoročna tradicionalna posojila.

Poleg tega faktoring prevzame administrativne naloge, povezane z upravljanjem terjatev. Faktor se ukvarja z izdajanjem računov, spremljanjem plačil in izterjavo dolgov, kar razbremeni mala podjetja in jim omogoča, da se osredotočijo na svoje osnovno poslovanje. To lahko pripomore k večji učinkovitosti in produktivnosti podjetja.

Druga prednost faktoringa je, da faktor izvaja oceno kreditne sposobnosti strank podjetja. Preden odkupi terjatev, faktor preveri boniteto strank in oceni tveganje neplačila. To zmanjšuje tveganje slabih dolgov in omogoča podjetju, da se osredotoči na stranke, ki so zanesljive in kreditno sposobne. Prav tako lahko faktor zagotovi strokovno svetovanje pri upravljanju terjatev in izboljšanju poslovnih procesov.

Vendar pa je treba opozoriti, da faktoring ni primerna rešitev za vsa podjetja. Nekatera podjetja, ki nimajo odprtih računov ali imajo nestabilne stranke, morda niso primerna za faktoring. Poleg tega so finančni stroški faktoringa lahko višji od tradicionalnih posojil, saj faktor upošteva tveganje neplačila. Pred izbiro faktoringa je pomembno natančno preučiti pogoje, stroške in prednosti, da se zagotovi, da je ta oblika financiranja primerna za specifične potrebe podjetja.

Več o financiranju malih podjetij si preberite v prispevkih Zakaj so pomembne in katere so alternativne oblike financiranja malih podjetij in 8 zlatih pravil za uspešno sodelovanje s kupci.

Povzetek

Financiranje malih podjetij je ključnega pomena za spodbujanje inovacij, gospodarske rasti, povečanje zaposlovanja, spodbujanje podjetništva, raznolikost gospodarskega sistema ter lokalni razvoj. Obstaja več alternativnih virov financiranja za mala podjetja, med katerimi so najbolj priljubljeni poslovni angeli, crowdfunding in faktoring. V tem zapisu smo več pozornosti namenili faktoringu.

Faktoring je privlačen za mala podjetja, saj omogoča takojšnjo likvidnost, prevzame administrativne naloge upravljanja terjatev ter zmanjšuje tveganje slabih dolgov. Kljub temu pa je pomembno natančno preučiti pogoje, stroške in prednosti faktoringa, da se ugotovi, ali je ta oblika financiranja primerna za specifične potrebe podjetja.

Splošno gledano pa je financiranje malih podjetij ključno za spodbujanje gospodarske rasti, ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje inovacij ter razvoj lokalnih skupnosti. Različni alternativni viri financiranja omogočajo malim podjetjem večjo dostopnost do kapitala in podporo, ki jih potrebujejo za uspešno poslovanje.

Viri

1 – Financiranje podjetij na Seo-praktik.si

2 – Faktoring na Kolektim.si

3 – Likvidnost na Pajek-sp.si