8 zlatih pravil za uspešno sodelovanje s kupci

Vas zanima, kako zgraditi dober odnos s kupci in zmanjšati pojav plačilne nediscipline? Vabljeni k branju zapisa spodaj, kjer bomo predstavili 8 zlatih pravil za uspešno sodelovanje s kupci.

8 zlatih pravil za uspešno sodelovanje s kupci

Vsako podjetje se zaveda, da so njihovi kupci ključen člen za uspešno poslovanje podjetja. Predstavljajo namreč glavni vir prihodka. Prav zaradi tega je potrebno zavedanje, da je potrebno lastne kupce stalno motivirati. Le tako bodo slednji tudi zadovoljni tudi v prihodnje.

kupci

Na tem mestu vam želimo predstaviti 8 zlatih pravil za uspešno sodelovanje s kupci, ki vam bodo omogočila, da boste s svojimi kupci ohranili dober poslovni odnos.

Feedback s strani kupca – preverjanje zadovoljstva

Zadovoljstvo ključnega kupca je pomembno iz vidika njihove zvestobe, ki pa ni omejeno samo na kakovost in glavne sogovornike, temveč je odvisna od izpolnjevanja različnih pričakovanj kupcev ter od vseh uporabnikov izdelkov in/ali storitev.

Preverjanje zadovoljstva ključnih kupcev je treba izvajati vsaj enkrat letno, in sicer z nekaj premišljenimi vprašanji, kjer se bolj kot pohvale osredotočamo na vse, kar kupce moti ali pogrešajo pri sodelovanju, saj so to lahko razlogi za njihovo nezadovoljstvo.

sodelovanje-s-kupci

Stalna dosegljivost in hitra odzivnost

Dosegljivost in odzivnost na potrebe ključnih kupcev sta dolžnost, saj občutno vplivata na njihovo zadovoljstvo in uspešno sodelovanje. Kljub pristnim in celo prijateljskim odnosom s ključnimi kupci moramo ves čas ostajati poslovni, da se izognemo pretirani ležernosti, površnosti in nezanesljivosti.

Dober odnos z lastnimi kupci

Čeprav govorimo o odnosu med dvema podjetjema, pa gre v bistvu za odnos med ljudmi. Zato je izjemno pomembno, da vodje ključnih kupcev ter ostali del prodajne ekipe ustvarja pristen in že nekoliko prijateljski odnos. Pri tem je potrebno paziti, da se kupec kljub temu redno izpolnjuje svoje obveznosti, saj se nemalokrat zgodi, da odnosi postanejo preveč prijateljski, zaradi česar se lahko kupec preveč “sprosti”, postane nezanesljiv in površen pri izvajanju rednih plačilnih obveznosti.

Vas zanima več o izvajanju plačilnih obveznosti? Vabimo vas, da se seznanite s priljubljeno obliko financiranja, ki jo imenujemo faktoring.

plačilna-nedisciplina-neplačila

V kolikor vas zanima več o tem, kako pomembno je redno izvajanje plačilnih obveznosti, se preberite prispevek o plačilni nedisciplini v Sloveniji.

Izobraževanja za kupce

Kupci se včasih ne zavedajo, da imajo pri dobavitelju možnost izobraževanja o določenih produktih, storitvah itd. Kot dobavitelj se moramo zavedati, da moramo poskrbeti, da so kupci seznanjeni in opremljeni z vsemi informacijami, da lahko uspešno poslujejo in skrbijo za kvaliteto produktov in storitev, ki jih tudi sami ponujajo lastnim kupcem.

Več o poslovanju podjetij si preberite v članku Kako poslujejo poslovni partnerji, zakaj redno preverjati poslovanje podjetja in kako poiskati nova partnerska podjetja.

Redna spremljava naročil

Spremljanje izvedbe naročil ključnih kupcev je pomembno zaradi morebitnih napak in dodatnih potreb, ki lahko predstavljajo priložnost za dodatno prodajo. Širjenje sodelovanja poleg prodaje je pomembno tudi za ohranjanje zvestobe ključnih kupcev, namreč boljši kot je odnos med kupci in dobavitelji, manjša je verjetnost, da ti zamenjajo dobavitelja.

Širitev sodelovanja

V kolikor dobavitelj s kupci zgradi dobre odnose, se verjetnost, da bi kupec zamenjal dobavitelja, zmanjša na minimum. Zamenjava dobaviteljev seveda ni nekaj, česar bi se podjetja v poslovnem okolju lotevala, saj so zamenjave izredno stresne pa tudi drage. S širjenjem sodelovanja dobavitelj tako ohranja zvestobo ključnih kupcev.

Hitro reševanje reklamacij in pritožb

Skoraj da ni posla, kjer bi vse potekalo tekoče. Kot dobavitelj moramo biti pripravljeni na morebitne pritožbe in reklamacije s strani kupec. Pri tem si je potrebno prizadevati, da se spore rešuje korektno, se izogibati konfliktom ter reklamacije in pritožbe rešiti tako, da sta zadovolji obe strani.

Aktivnost pri prodaji

Kot dobavitelj, oziroma prodajni sektor, mora stalno skrbeti za to, da prejme čim več naročil. To pomeni, da aktivno preverja ali kupec potrebuje še kakšen dodaten produkt in/ali storitev.

Kako najti nove kupce in kako jih preveriti?

Obstajajo različna orodja in podatkovne baze podjetij, pri čemer zadnja leta izstopa izjemno interaktivna bonitetna aplikacija EBONITETE.SI. Omogoča namreč hitro iskanje točno določenega seznama podjetij, katerega je mogoče filtrirati glede na dejavnost, (kohezijsko) regijo, status poslovnega subjekta itn.

preverba-bonitetne-ocene

Poleg tega, da uporabnik najde primerna podjetja, ki lahko postanejo njegovi novi poslovni partnerji, je mogoče do potankosti preveriti tudi njihovo poslovanje. S to potezo je mogoče hitro izvedeti, ali je potencialni poslovni partner označen za finančno zanesljiv gospodarski subjekt. Hitra preverba bonitetne ocene pa tudi bonitete na splošno je mogoče zmanjšati tveganja lastnega poslovanja na minimum. 

V kolikor vas zanima tudi tema o financiranju podjetij vas vabimo k branju prispevkov Zakaj so pomembne in katere so alternativne oblike financiranja malih podjetij in Kaj imata skupnega financiranje malih podjetij in povečanje zaposlovanja.

Povzetek

V skupnem povzetku je za uspešno sodelovanje s ključnimi kupci bistvenega pomena skrb za zadovoljstvo kupcev. Dodatno pa tudi dosegljivost in odzivnost, poslovni odnos, seznanjanje in izobraževanje, spremljanje izvedbe naročil, širjenje sodelovanja, reševanje reklamacij/pritožb ter vzpostavljanje dolgoročnih odnosov. S skrbnim upoštevanjem zgoraj omenjenih nasvetov, bo sodelovanje s kupci uspešno, kar bo dodatno poglobilo odnos med t. i. kupcem in dobaviteljem.

Viri

1 – Bonitetne informacije na Finance.si

2 – Plačilna nedisciplina na Večer.com

3 – Bonitetna ocena podjetja na RS Biro