Zakaj so pomembne in katere so alternativne oblike financiranja malih podjetij?

Financiranje malih podjetij je izjemno pomembno. V prispevku spodaj navajamo nekaj ključnih razlogov, zakaj je financiranje malih podjetij ključnega pomena.

Zakaj je pomembno financiranje malih podjetij?

Spodbujanje inovacij in gospodarske rasti: Mala podjetja so pogosto gonilna sila inovacij v gospodarstvu. Vsled tega so finančna sredstva ključna za razvoj novih idej, raziskave in razvoj ter uvajanje novih izdelkov, storitev in tehnologij. S finančno podporo lahko mala podjetja uresničijo svoj potencial za rast in ustvarjanje novih delovnih mest, kar prispeva k gospodarskemu razvoju in ustvarjanju bogastva v družbi.

Povečanje zaposlovanja: Mala podjetja so ključna za ustvarjanje delovnih mest v gospodarstvu. Finančna sredstva omogočajo malim podjetjem, da najamejo in ohranijo kvalificirane zaposlene ter tako prispevajo k zmanjševanju brezposelnosti in ustvarjanju novih priložnosti za zaposlovanje. To ima pozitiven vpliv na življenje posameznikov, skupnosti in celotnega gospodarstva.

Spodbujanje podjetništva: Finančna podpora je ključna za spodbujanje podjetništva. Mnogi posamezniki imajo inovativne ideje in strast do ustanovitve lastnega podjetja, vendar pogosto nimajo dovolj kapitala ali sredstev za začetek in razvoj podjetja. S tem, ko so na voljo različni viri financiranja za mala podjetja, se spodbuja podjetniško okolje in omogoča uresničevanje podjetniških vizij ter kreiranje novih podjetniških priložnosti.

Diverzifikacija gospodarskega sistema: Financiranje malih podjetij pomaga pri raznolikosti gospodarskega sistema. Manjša podjetja pogosto delujejo v specializiranih nišah, ki dopolnjujejo obstoječe industrije in se prilagajajo spreminjajočim se potrebam trga. To pripomore k večji stabilnosti gospodarstva, saj zmanjšuje odvisnost od le nekaj velikih igralcev in spodbuja konkurenco ter inovativnost.

Lokalni razvoj: Financiranje malih podjetij ima pomemben vpliv na lokalno skupnost. Mala podjetja pogosto delujejo na lokalni ravni in prispevajo k razvoju lokalne infrastrukture, ustvarjanju delovnih mest, spodbujanju lokalne potrošnje ter dvigu kakovosti življenja na splošno.

Priporočljivo branje:

Alternativne oblike financiranja malih podjetij

Obstajajo različne alternativne oblike financiranja malih podjetij. V naslednjih poglavjih preverite oblike, ki smo jih podrobneje predstavili. Obstajajo tudi druge, katere pa v tem prispevku nismo omenili.

Crowdfunding – nova era financiranja

Crowdfunding je postal eden najbolj priljubljenih alternativnih virov financiranja za mala podjetja. Ta inovativen pristop omogoča podjetnikom, da pridobijo sredstva s pomočjo množičnega financiranja prek spletnih platform. Namesto tradicionalnega iskanja posojil od bank ali zasebnih investitorjev, podjetniki lahko predstavijo svojo idejo, izdelek ali storitev širši javnosti in prosijo za donacije ali investicije.

Ena od glavnih prednosti crowdfundinga je, da lahko podjetniki poleg finančnih sredstev ustvarijo tudi lojalno skupnost podpornikov. Poleg tega lahko pridobijo dragocene povratne informacije že v zgodnji fazi razvoja. Obstajata dve glavni vrsti crowdfundinga: donacijski in naložbeni.

Donacijski crowdfunding se pogosto uporablja za projekte s socialnim vplivom ali dobrodelne namene. Ljudje prostovoljno prispevajo denar, običajno brez pričakovanj po finančnem donosu. Naložbeni crowdfunding pa omogoča ljudem, da investirajo v podjetje v zameno za lastniški delež ali obresti od prihodkov.

H3: Peer-to-peer posojila – neposredna posoja denarja med posamezniki

Peer-to-peer (P2P) posojila so še ena priljubljena alternativa tradicionalnim bančnim posojilom. Ta oblika financiranja temelji na neposrednem izposojanju med posamezniki prek spletnih platform, ki povezujejo posojilojemalce in posojilodajalce. P2P posojila omogočajo, da posamezniki posojajo denar drug drugemu, pri čemer platforma olajša postopek in zagotavlja varnost transakcij.

Glavna prednost P2P posojil je, da omogočajo hitro in prilagodljivo financiranje brez potrebe po posredovanju banke. Posojilojemalci lahko predstavijo svoje potrebe in finančne cilje, medtem ko posojilodajalci ocenjujejo tveganje in ponujajo pogoje posojila. Zaradi manjše obremenitve z birokracijo in nižjih stroškov posrednikov so lahko obrestne mere pri P2P posojilih pogosto ugodnejše kot pri tradicionalnih bankah.

Pripočamo, da preberete:
Viri financiranja podjetij

Poslovni pospeševalniki – kombinacija financiranja in mentorstva

Poslovni pospeševalniki (ang. Startup accelerators) so organizacije, ki ponujajo kombinacijo financiranja, mentorstva in drugih virov podpore mladim in inovativnim podjetjem. Njihov cilj je pospešiti razvoj in rast podjetij ter jim pomagati pri premagovanju ključnih izzivov na začetku poslovanja.

Podjetja, ki se prijavijo v programe poslovnih pospeševalnikov (t. i. tehnološki parki, inkubatorji), so običajno izbrana prek konkurenčnega postopka in so vključena v program, ki traja nekaj mesecev. 

Medtem ko so v programu, podjetja prejmejo finančna sredstva v zameno za delež v podjetju ter dostopajo do mentorskega omrežja, strokovnega znanja in poslovnih virov. Poslovni pospeševalniki pogosto organizirajo tudi intenzivne delavnice, dogodke in demo dneve, kjer podjetja predstavijo svoje dosežke in pridobijo izpostavljenost pred potencialnimi investitorji.

Prednosti poslovnih pospeševalnikov je veliko. Poleg finančne podpore imajo podjetja tudi priložnost za povezovanje s ključnimi igralci v industriji ter izkušenimi mentorji, ki jim nudijo strokovno usmerjanje in svetovanje. Poleg tega imajo podjetja priložnost za “sprejetost” svoje ideje na trgu ter izboljšanje poslovnega modela skozi konstruktivno povratno informacijo.

Obstajajo pa tudi nekateri izzivi, s katerimi se podjetja soočajo pri sodelovanju s poslovnimi pospeševalniki. Med njimi so lahko omejene finančne investicije, povezane s pridobitvijo deleža v podjetju ter strogi programi, ki zahtevajo intenzivno predanost in hitro napredovanje.

Poleg tega, ker je poslovnim pospeševalnikom na voljo le omejeno število mest, se vsa podjetja, ki so prijavljena v program, dejansko ne morejo udeležiti programa.

Vsekakor pa velja omeniti, da je ključno pretehtati prednosti in slabosti ter preučiti, ali je poslovni inkubator primeren za določeno podjetje. Številna podjetja so s pomočjo poslovnih pospeševalnikov dosegla uspeh in prejela potrebno finančno in mentorsko podporo za svojo rast.

Priporočamo, da si preberete:

Faktoring – finančna rešitev za upravljanje s terjatvami

Faktoring je alternativni vir financiranja, ki je še posebej koristen za mala podjetja, ki se soočajo s težavami pri upravljanju s svojimi terjatvami.

Pri faktoringu podjetje prodaja svoje odprte račune (terjatve) specializirani finančni instituciji, imenovani faktor, v zameno za takojšnje plačilo. 

Glavna prednost faktoringa je, da podjetju omogoča takojšen dostop do denarja, namesto da čaka na plačilo od svojih strank. To je še posebej koristno v primerih, ko podjetje potrebuje hitro likvidnost za zagotovitev nemotenega poslovanja, rast ali izpolnitev nujnih finančnih obveznosti. Poleg tega faktoring razbremeni podjetje izvajanja upravnih nalog, kot so izdajanje računov, spremljanje plačil in izterjava dolgov, saj se to prevzame s strani faktorja.

Poleg zagotavljanja takojšnjega denarnega toka ima faktoring tudi druge prednosti. Na primer, faktor pogosto izvaja oceno kreditne sposobnosti strank podjetja, kar pomaga zmanjšati tveganje slabega dolga. Prav tako podjetju omogoča izravnavo likvidnosti, saj zmanjšuje potrebo po čakanju na plačilo strank in izboljšuje njegovo finančno stabilnost.

Vendar pa obstajajo tudi nekateri izzivi, povezani s faktoringom. Finančni stroški faktoringa so lahko višji od tradicionalnih posojil, saj se upošteva tveganje neplačila strank (preverite poslovanje partnerjev s klikom na bonitete prijava v sistem). Poleg tega faktoring morda ni primerna rešitev za vsa podjetja, saj se osredotoča predvsem na odprte račune in podjetja, ki imajo stabilne in zanesljive stranke.

Kljub temu je faktoring učinkovit in priljubljen alternativni vir financiranja za mala podjetja, ki se srečujejo z nelikvidnostjo in nestabilnim denarnim tokom.

Priporočljivo branje:

Sklepna misel

Alternativni viri financiranja, kot so crowdfunding, P2P posojila in poslovni pospeševalniki, so prinesli novo dobo za financiranje malih podjetij. Podjetnikom omogočajo, da pridobijo sredstva, gradijo skupnost podpornikov ter dobijo dostop do mentorstva in drugih virov.

Viri

1 – Izračun bonitete na Prvi finančni agenciji

2 – Bonitete na SRRS

3 – Bilanca stanja na Matija Zajšek

4- Bonitetne informacije na Finance.si

5 – Faktoring na Activegallus.com