Kako krediti za podjetja v težavah pripomorejo k njihovi likvidnosti in nadaljni rasti?

Vas zanima, kakšne so možnosti glede financiranja podjetij oziroma, kakšni so krediti za podjetja v težavah? Vabljeni k branju zapisa spodaj.

Zakaj so pomembni krediti za podjetja v težavah?

krediti-za-podjetja-v-tezavah

Vsa podjetja si želijo poslovati uspešno in stremijo k nenehni rasti samega podjetja. Realnost je seveda drugačna. Zagotavljanje likvidnosti podjetja zahteva potrebe po ustreznih strukturah financiranja. V mislih imamo predvsem kratkoročne in dolgoročne vire financiranja. Financiranje podjetij je ena izmed temeljnih poslovnih funkcij podjetja, zato vodstva podjetij temu namenjajo veliko pozornosti. 

Krediti za podjetja v težavah so izjemni pomembni, saj podjetju pomagajo premostiti obdobje, ko se pojavijo večje finančne težave, ki vplivajo na stabilnost denarnega toka in tudi na likvidnost podjetja.

Posojila lahko opredelimo na način, da gre za vrsto dolga, ki je omejeno na določeno časovno obdobje. Ob tem je zmotna misel, da je posojilo enako kreditu. Omenjeni storitvi se razlikujeta predvsem v tem, kdo je subjekt, ki nudi kredit in kdo posojilo. Več o tem si preberite v članku Posojila za podjetja

Kot že omenjeno, financiranje podjetij predstavlja rešitev za premostitev finančnih težav. Ko govorimo k klasičnih posojilih, imamo v mislih predvsem lizing in kredit. Obe obliki financiranja imata prednosti pa tudi slabosti. 

Več o financiranju si preberite v zapisu Kateri so notranji in zunanji viri financiranja podjetij ter Zakaj so pomembne in katere so alternativne oblike financiranja malih podjetij.

Vrste kreditov za podjetja v težavah

likvidnost-podjetja

Poslovni subjekti dan danes nudijo številne vrste kreditov za podjetja v težavah, ki so namenjeno obvladovanju finančnih izzivov.

Med najpogostejše vrste kreditov za podjetja v težavah lahko štejemo kratkoročne, dolgoročne kredite in ostale specifične oblike kreditov.

Kratkoročni krediti so namenjeni zagotavljanju likvidnosti podjetjem v težavah. Ti krediti so običajno namenjeni kritju kratkoročnih finančnih obveznosti, kot so plačila dobaviteljem, plače zaposlenih in drugi nujni izdatki.

Kratkoročni krediti so lahko odobreni za krajše obdobje in običajno zahtevajo redno vračilo v kratkem času.

Vabljeni k branju člankov Kaj pomeni in kako analiza poslovanja podjetja pripomore boljši lastni likvidnosti in Kako lahko vpogled v poslovanje podjetij oziroma partnerjev pripomore k bolj varnemu poslovanju lastnega podjetja.

Dolgoročni krediti so namenjeni prestrukturiranju dolga podjetij v težavah. Ti krediti omogočajo podjetjem, da združijo obstoječe dolgove v en sam kredit, kar zmanjšuje finančni pritisk in omogoča boljšo upravljanje dolga. Dolgoročni krediti imajo daljše ročnosti in običajno zahtevajo redno vračilo v obdobju več let.

Poleg tega so na voljo še druge oblike kreditov, ki so posebej prilagojene podjetjem v težavah. To vključuje subvencionirane kredite, ki jih lahko ponudi vlada ali posebni programi za spodbujanje podjetništva. Prilagojeni krediti lahko vključujejo tudi odloženo plačilo obresti ali prilagodljive pogoje vračanja, ki pomagajo podjetjem obvladovati svoje finančne težave.

Izbira ustrezne vrste kredita je odvisna predvsem od specifičnih potreb in situacije podjetja v težavah.

Podjetja se lahko posvetujejo s finančnimi strokovnjaki ali bančnimi institucijami, da pridobijo nasvete o najbolj primerni vrsti kredita za njihovo specifično situacijo.

Katere so alternativne možnosti financiranja za podjetja v težavah?

Možnosti za financiranje podjetij niso vezane samo na kredita, temveč poznamo tudi alternativne oblike financiranja za podjetja v težavah.

Na tem mestu želimo posebej izpostaviti odkup terjatev/prodaja terjatev in faktoring. Gre za sorodni obliki financiranja, pri čemer gre pri odkupu terjatev za enkratni dogodek.

Omenjena storitev omogoča:

  • Odkup terjatev do domačih in tujih kupcev.
  • Spremljanje bonitete (bonitetne informacije) dolžnikov.
  • Izboljšanje likvidnosti podjetja.
  • Zmanjšanje tveganja neplačil s srani kupcev.
  • Pozitiven vpliv na boniteto podjetja
  • Hitrejšo pridobitev denarnih sredstev v primerjavi s kreditom.

Medtem pa faktoring/factoring velja za bolj dolgoročno obliko financiranja in omogoča financiranje vseh terjatev do določenega ali več kupcev. Kot že omenjeno, se izvaja na daljše časovno obdobje in v eni storitvi skriva 3 rešitve: odkup terjatev, zavarovanje terjatev ter preverbo bonitete podjetij.

Več o faktoringu si poglejte v videu spodaj.

Če vas zanima poslovanje s partnerji, vam priporočamo branje prispevka 8 zlatih pravil za uspešno sodelovanje s kupci.

Povzetek

Krediti za podjetja v težavah so priročna rešitev za premostitev finančnih težav, a obstajajo tudi druge alternativne oblike financiranja, ki imajo prav tako pomembno vlogo pri zagotavljanju likvidnosti podjetij.

V mislih imamo predvsem odkup terjatev in faktoring, ki veljata za izjemno priljubljeni obliki financiranja podjetij. 

Viri

1 – EBONITETE.SI na Delo.si

2 – Odkup terjatev na Limb.si

3 – Viri financiranja podjetij na Srnica.si

4 – Faktoring/factoring na Matija Zajšek.com