KOLESA NEWBIKE KOT ENO NAJBOLJ PRILJUBLJENIH PREVOZNIH SREDSTEV V VELIKIH URBANIH SREDIŠČIH

Uporaba električnih koles prinaša prebivalcem velikih urbanih središč številne pozitivne učinke.

Z električnimi kolesi do izboljšanja kakovosti življenja v velikih urbanih središčih

Mobilnost je po nekaterih ocenah celo najpomembnejši dejavnik kakovosti življenja v vseh večjih urbanih središčih, saj ima na tam živeče prebivalce precej večji vpliv, kot si večina sploh lahko predstavlja. Pri tem predvsem v zadnjem času čedalje večjo veljavo dobiva trajnostna mobilnost, ki v prvo vrsto postavlja vožnjo z električnimi kolesi, kot alternativno prevozno sredstvo avtomobilom. Poleg električnih koles trajnostna mobilnost vključuje še spodbujanje hoje in uporabe javnega potniškega prometa, medtem ko avtomobile postavlja na neslavno zadnje mesto.

Poudariti je potrebno, da trajnostna mobilnost električnih koles ne postavlja v ospredje samo zaradi ekoloških razlogov. Vemo namreč, da je izdelava električnih koles, pa tudi njihova uporaba, za okolje bistveno bolj prijazna, kakor velja za avtomobile (več o vplivu električnih koles na zmanjšanje onesnaženja okolja si lahko preberete na tej povezavi). Vas zanima, kateri so še številni drugi razlogi, zaradi katerih bi morali v vseh velikih urbanih središčih v še večji meri spodbujati vožnjo z električnimi kolesi? Prepustite se branju, to in še veliko več pa boste izvedeli v nadaljevanju našega tokratnega prispevka.

električna kolesa

Kako lahko uporaba električnih koles vpliva na življenje ljudi v velikih urbanih središčih?

Najpomembnejši prispevek električnih koles pri dvigu kakovosti življenja ljudi v velikih urbanih središčih je prav gotovo že omenjeno manjše onesnaženje okolja, predvsem ozračja in v veliki meri tudi tal. Električna kolesa za svoj pogon namreč ne potrebujejo fosilnih goriv, ki so eden glavnih krivcev za izpuste škodljivih emisij in segrevanje ozračja. S tem je povezano boljše javno zdravje in nižje število prezgodnjih smrti, ki so v precejšnji meri posledica prisotnosti trdnih in prašnih delcev, pa tudi manjši stroški za potrebe mobilnosti. Edini omembe vreden strošek pri uporabi električnih koles namreč predstavlja sam nakup, medtem ko je vožnja z njimi s finančnega vidika zanemarljivega pomena.

Električnim kolesom lahko prav tako pripišemo vlogo umirjanja prometa in s tem dvig varnosti, tako za kolesarje, kot tudi za pešce in druge ranljive udeležence v prometu. Vsi, ki se poslužujejo električnih koles kot prevoznega sredstva, pa so deležni tudi številnih pozitivnih učinkov kolesarjenja na njihovo telesno in duševno zdravje (zanimiva študija o tem je na voljo na naslednji povezavi).

 

Kako bi bilo potrebno v velikih urbanih središčih v še večji meri spodbuditi uporabo mestnih koles NewBike kot prevoznega sredstva?

Sedaj, ko smo zgoraj podrobno pojasnili učinke uporabe mestnih koles NewBike in razložili njihov vpliv na dvig splošne blaginje ter kakovosti življenja prebivalcev velikih urbanih središč, se prav gotovo strinjate, da bi bilo potrebno njihovo uporabo spodbujati v še večji meri. Toda na kakšen način se tega sploh lotiti?

Da bi lažje odgovorili na to vprašanje, moramo najprej nekaj besed nameniti razlogom, zaradi katerih se nekateri morda pogosteje ne poslužujejo vožnje s kolesi NewBike in pojasniti, kdo ima pri tem najpomembnejšo vlogo. Več o tem pa sledi v nadaljevanju.

kolesa NewBike

Spodbujanja uporabe mestnih koles NewBike se lahko lotimo na različne načine

Razlogi, ki mnoge odvrnejo od uporabe koles NewBike v velikih urbanih središčih, so v skladu z javno mnenjskimi raziskavami predvsem prometna varnost in slabo razvita kolesarska infrastruktura, pri čemer je pri nas težava tako v pomanjkanju stez, namenjenim kolesarjem, kot tudi parkirnih kolesarskih postaj. Izhajajoč iz tega lahko trdimo, da imajo najpomembnejšo vlogo pri spodbujanju uporabe koles NewBike prav gotovo država, občinske uprave in druge veje oblasti lokalnih skupnosti, ki bi morali v še večji meri poskrbeti za obnavljanje obstoječih ter izgradnjo novih kolesarjem prijaznih prometnih površin.

Spodbujanja uporabe mestnih koles NewBike v velikih urbanih središčih bi se lahko lotili s splošnim informiranjem prebivalstva o zgoraj opisanih pozitivnih učinkih, kot tudi z zgledom številnih uspešnih praks in projektov iz drugih velikih mest v tujini.