Ključne besede [Keywords v SEO in kako lahko pomagajo vašemu prometu]

Ste prepričani, da o optimizaciji spletnih strani veste dovolj, za pričetek svoje spletne trgovine? Veste kako lahko dober izbor ključne besede izboljša vaš promet na spletni strani? Potem je tu za vas vprašanje …

Koliko pozornosti ste v resnici posvečali ključnim besedam in njihovemu pomenu v SEO?

ključne besede

Spletni marketing je vse popularnejša veja trgovstva, ki se z veliko hitrostjo širi skozi najbolj obiskana podjetja in tista, ki s prodajo šele pričenjajo.

Po BLS podatkih, kar … :

  • 20% novih podjetij propade v prvih 2 letih
  • 45% novih podjetij propade v prvih 5 letih
  • 65% novih podjetij propade v prvih 10 letih

Dodatno, samo 20% novih podjetij doseže dobo 15 let in več. Kaj je torej tisto, kar novo spletno podjetje že v začetku obsodi na propad?

Bi verjeli, če bi vam povedali, da imajo velik vpliv ravno ključne besede?

Generične in Long-tail ključne besede [in zakaj morate poznati razliko]

Ključne besede, ki se uporabljajo v spletnem marketingu, delimo na generične in long-tail (dolgorepe) ključne besede.

  • Generične ključne besede so kratke ključne besede ali besedne zveze. Pomeni, da jih sestavljata 1 ali 2 besedi. Ljudje imajo najraje takšne ključne besede, saj jih napišemo hitro. Te besede imajo zato visok iskalni volumen (število iskanj na mesec).

Več kot je zanimanja, več prodajalcev bo skušalo prodati svoje izdelke – zato se na teh besedah pojavi več vsebine. Konkurenca se            zato zviša in na prvo stran Googla se je izjemno težko uvrstiti – postopek lahko traja več let.

Generične ključne besede lahko uporabljamo v onsite in offsite SEO.

Generična ključna beseda na primeru prispevka Factoring – Prvafina.si

Na spodnji sliki vidite poseben prispevek iz spletne strani Prvafina.si. Za ta prispevek so se odločili za uporabo ene izmed generičnih ključnih besed. Jo opazite? Na povezavi factoring Prvafina.si lahko pogledate celoten prispevek in poiščete uporabo gerenične ključne besede.

ključne besede - factoring

  • Long-tail (dolgorepe) ključne besede so dolge besedne zveze, ki jih sestavlja od 4 besed naprej. Zaradi dolžine in natančnosti, ki jo besedna zveza zahteva, imajo te besede nizek iskalni volumen.

Zaradi podrobnosti, ki jih iskalec z long-tail besedami zahteva, je na njihovih rezultatih malo vsebine. Konkurenca je posledično                manjša in na prvo stran Googla se je z dobro optimizacijo spletne strani, zelo lahko uvrstiti.

Long-tail ključne besede se uporabljajo predvem v offsite SEO.

Primarne in sekundarne ključne besede

Ključne besede lahko ločimo tudi glede na njihov iskalni volumen.

Tiste, ki imajo večji iskalni volimen (število iskanj na mesec) po pravilu optimiziramo najprej, saj imamo tam večji promet in konkurenco. Te besede so primarne ključne besede.

Primarna ključna beseda v uporabi v prispevku Bonitetna ocena podjetja – Ebonitete.si

V prispevku na spletni strani Ebonitete.si smo našli uporabo primarne ključne besede, ki ima torej visok iskalni volumen. Poglejte spodnjo sliko in preverite njene značilnosti. Primarna ključna beseda o kateri govorimo je bonitetna ocena podjetja. Če želite prebrati nadaljevanje prispevka preverite bonitetna ocena Ebonitete.si.

ključne besede - bonitetna ocena podjetja

Besede, ki imajo nizek iskalni volumen, pridejo za optimizacijo na vrsto na koncu, saj tudi, če uspemo došeči prvo mesto v rezultatih, promet ne bo tako velik. To so sekundarne ključne besede.

Search Intent [iskalčev namen in kako vam njegovo razumevanje pomaga v SEO]

Iskalec lahko besede v Googlov iskalnik vpiše z različnimi nameni. Tukaj so trije glavni:

  • Infromativni namen
  • Navigacijski namen
  • Buy Intent

Informativni namen ima iskalec takrat, ko ga glede določene teme zanima samo neko deljstvo. To se pri nas v navadi pojavlja vsakodnevno – npr. iščemo zgodovinske letnice, pomen besed, opise oseb, itd. Povprečna oseba nekaj poišče na spletu 3-4 krat dnevno.

Navigacijski namen ima iskalec takrat, ko želi poiskati kakšno restavracijo, priti do muzeja, obiskati nove ljudi, itd. Ko iskalec išče z navigacijskim namenom, so vaše možnosti za spletni marketing majhne. Če Google namreč razbere, da iskalec potrebuje pot do nekega mesta, bo prvi iskalni rezultat Google Maps in vaš blog npr. tam ne bi imel nobene vrednosti.

Buy Intent je tisto, kar vas kot prodajalec naj posebej zanima. Ko iskalec išče z Buy intent ima namen nekaj kupiti. Takrat se v rezultatih pojavi več vrst spletnih trgovin in tukaj vam najbolj pomaga SEO optimizacija. Vaš cilj je tukaj naj vašo stran uvrstiti čim višje na prvi strani Googla.

Primer kombiniranja informativnega in buy namena v prispevku za bolečine v hrbtenici na Magus.si

Na spodnji sliki – ali na povezavi bolečine v hrbtenici Magus.si – vidite primer kombiniranja informacijskega in buy intenta, ki se na spletu pogosto pojavlja. Namesto, da spletne strani predstavijo samo svoj izdelek se je Magus.si odločil, da najprej bralcu predstavi neke uporabne podatke za bolečine v hrbtenici.

Ko bralec razume kako delujejo njegove bolečine, mu Magus.si ponudi pomoč z elektromagnetno terapijo. To pokaže, da so mojstri v spletni prodaji. Priporočamo vam, da preberete še več njihovih prispevkov in opazujete uporabo SEO elementov. Do prispevkov lahko dostopite na zgornji povezavi.

ključne besede - bolečine v hrbtenici

Ključne besede imajo včasih svoj namen razviden že iz same besede. Ko ni tako, ga lahko preverite, tako da vpišete beedo v Google in preverite tip vsebine, ki ga ima prvih nekaj strani.