AVTODELI: Žaromet in ostala svetila I.del

Avtodeli – kakšno funkcijo opravlja žaromet?

Avtodeli. Žaromet je avtodel. Je sestavni del vsakega osebnega avtomobila, kombija, tovornega vozila, avtobusa, delovnega stroja, kmetijske mehanizacije ali motornega kolesa, motornih sani in tudi vseh ostalih prevoznih sredstev.

Osnovi namen žarometa je osvetlitev cestišča v vožnji ponoči oziroma med zmanjšano vidljivostjo.

Žarometi so tisti avtodeli, ki so sestavni del vozila in so obenem tudi pomembni za varno vožnjo.

Varnost je vedno na prvem mestu, zato morajo biti tudi vsa svetila na najvišji možni ravni kakovosti.

AVTODELI

Vir: istockphoto

Kdaj pa se je vse začelo z žarometi?

Prve žaromete so začeli vgrajevati v osebne avtomobile po letu 1880. Ti so imeli polnilo z acetilenom in oljem.

Z razvojem teh acetilenskih oljnih žarometov se je izboljšala vidljivost v vožnji ponoči. Razvili so tudi stikala in možnost vžiga teh žarometov med samo vožnjo. To je bil za tiste čase revolucionarni dosežek. V osnovi so delovali zaradi odpornosti proti dežju in vetru. Delovali so v vseh vremenskih pogojih. Po letu 1891 so se pojavili prvi električni žarometi.

Električni žarometi – avtodeli moderne dobe

Thomas Edison je leta 1897 izumil žarnico z žarilno nitko. Ta izum je omogočil izdelavo prvega žarometa na elektriko. Električni žarometi so tako postali avtodeli moderne dobe. Leta 1899 so bili prvi električni žarometi izdelani in vgrajeni na avtomobilu Columbia Electrics.

Z razvojem žarometa se je posodabljala tudi ostala oprema na vozilih. Predvsem napajanje. Ustvariti je bilo potrebno dovolj stalnega dotoka elektrike za vse porabnike.

Podjetje Peerless je bil prvi proizvajalec električnega žarometa – to je avtodel, ki je revolucionarno spremenil avtomobilizem kot novo industrijsko panogo.

Po letu 1903 so izdelovalci avtomobilov pričeli vgrajevati električne žaromete v vsa vozila.

Prva izvedba kompletnega sodobnega sistema elekrifikacije vozila je bila izvedena  v tovarnah General Motors po letu 1912.

Podjetje AC DELCO je bilo takrat pionir v konstrukciji in izdelavi prvega sodobnega električnega sistema na vozilih.

Resda pa je vse do leta 1939 trajal razvoj teh električnih sistemov. Takrat je v avtomobilski industriji prišel v redno proizvodnjo prvi zatesnjeni žaromet.

Več o ponudbi ugodnih avtodelov najdete v spletni trgovini kruno.si.