Ogrevanje s toplotno črpalko: Vse, kar morate vedeti!

Toplotne črpalke so energetsko učinkoviti in okolju prijazni sistemi za ogrevanje in hlajenje prostorov. Delujejo tako, da iz okolja pridobivajo toploto in jo nato prenašajo v prostore. Ogrevanje s toplotno črpalko je v zadnjih letih vse bolj priljubljeno, saj ponuja številne prednosti v primerjavi z drugimi načini ogrevanja.

ogrevanje s toplotno črpalko

Prednosti, ki jih ima ogrevanje s toplotno črpalko

Prednosti toplotnih črpalk so številne, med najpomembnejšimi pa so:

 • Energijska učinkovitost: Ogrevanje s toplotno črpalko je zelo učinkovito pri pretvorbi energije, kar pomeni, da porabi manj energije za ogrevanje ali hlajenje kot tradicionalni sistemi.
 • Okolju prijazne: Toplotne črpalke ne proizvajajo škodljivih emisij, zato so okolju prijazna rešitev za ogrevanje in hlajenje.
 • Znižani stroški ogrevanja: Toplotne črpalke lahko bistveno znižajo stroške ogrevanja, še posebej v primerjavi s sistemi, ki temeljijo na fosilnih gorivih.

Poudarek na energijski učinkovitosti in prijaznosti do okolja

Energijska učinkovitost in prijaznost do okolja sta dve najpomembnejši prednosti toplotnih črpalk. Ogrevanje s toplotno črpalko lahko izkorišča naravne vire energije, kot so zrak, voda ali zemlja, in jih pretvarja v uporabno toplotno energijo. To pomeni, da porabi manj energije kot tradicionalni sistemi, ki temeljijo na fosilnih gorivih.

Toplotne črpalke so tudi okolju prijazne, saj ne proizvajajo škodljivih emisij. To pomeni, da lahko prispevajo k zmanjšanju onesnaževanja zraka in negativnemu vplivu podnebnih sprememb.

Vrste toplotnih črpalk

tabela-ogrevanje-s-toplotno-črpalko

Toplotne črpalke se delijo na tri glavne vrste glede na vir toplote, ki ga uporabljajo:

 • Toplotne črpalke zrak-voda
 • Toplotne črpalke zemlja-voda
 • Toplotne črpalke voda-voda

Toplotne črpalke zrak-voda

Toplotne črpalke zrak-voda so najbolj priljubljena vrsta toplotnih črpalk. Delujejo tako, da iz zraka pridobivajo toploto in jo nato prenašajo v notranje prostore.

Prednosti toplotnih črpalk zrak-voda:

 • Nizki začetni stroške
 • Enostavna namestitev
 • Prilagodljiv sistem

Slabosti toplotnih črpalk zrak-voda:

 • Nižja učinkovitost pri nižjih zunanjih temperaturah
 • Možnost glasnega delovanja zunanjega dela
toplotna črpalka zunaj

Toplotne črpalke zemlja-voda

Toplotne črpalke zemlja-voda so zelo učinkovite, vendar so tudi najdražje. Delujejo tako, da iz zemlje pridobivajo toploto in jo nato prenašajo v notranje prostore.

Prednosti toplotnih črpalk zemlja-voda:

 • Visoka učinkovitost
 • Dolgo življenjska doba
 • Nizka poraba energije

Slabosti toplotnih črpalk zemlja-voda:

 • Visoki začetni stroški
 • Zahtevna namestitev
 • Lokacija vrta ali parcele

Toplotne črpalke voda-voda

Toplotne črpalke voda-voda so zelo učinkovite in okolju prijazne. Delujejo tako, da iz vode pridobivajo toploto in jo nato prenašajo v notranje prostore.

Prednosti toplotnih črpalk voda-voda:

 • Visoka učinkovitost
 • Okolju prijazna
 • Dolgo življenjska doba

Slabosti toplotnih črpalk voda-voda:

 • Visoki začetni stroški
 • Zahtevna namestitev
 • Dostop do vode

Kako izbrati ustrezno vrsto toplotne črpalke?

Pri izbiri vrste toplotne črpalke je treba upoštevati več dejavnikov, kot so:

Če je hiša v mestu ali na območju z visoko gostoto poselitve, so toplotne črpalke zrak-voda običajno najboljša izbira. So cenovno dostopne in enostavne za namestitev. Če je hiša na podeželju ali v območju z nizkimi zunanjimi temperaturami, so toplotne črpalke zemlja-voda ali voda-voda običajno boljša izbira. So bolj učinkovite pri nizkih zunanjih temperaturah in imajo daljšo življenjsko dobo.

Končna odločitev o vrsti toplotne črpalke je odvisna od individualnih potreb in želja.

Kako deluje ogrevanje s toplotno črpalko?

Ogrevanje s toplotno črpalko deluje na principu izmenjave toplote med dvema temperaturama (1). Izkorišča naravno prisotno toploto v okolju, ki je običajno nižja od temperature v prostorih, ki jih želimo ogrevati.

kako deluje toplotna črpalka

Toplotna črpalka je sestavljena iz treh glavnih delov:

 • Uparjalnik: V uparjalniku se toplota iz okolja prenese na delovno sredstvo, ki je običajno hladivo.
 • Kompresor: Kompresor zviša tlak in temperaturo delovne snovi.
 • Kondenzator: V kondenzatorju se delovna snov ohladi in odda toploto v prostore.

Ekstrakcija toplote iz okolja

Uparjalnik je nameščen na zunanjo stran objekta. Zrak, voda ali zemlja, ki obdaja uparjalnik, vsebuje toploto, ki je nižja od temperature v prostoru, ki ga želimo ogrevati. Zrak, voda ali zemlja odda toploto delovnemu sredstvu, ki se v uparjalniku upari.

Prenos toplote v hišo

Kompresor zviša tlak in temperaturo delovne snovi. Toplota, ki je bila shranjena v delovnem sredstvu v uparjalniku, se tako še dodatno poveča. Kondenzator je nameščen v notranjosti objekta. Delovna snov se v kondenzatorju ohladi in odda toploto v prostore.

Regulacija temperature

Temperatura v prostoru se regulira s termostatom. Termostat nadzoruje delovanje toplotne črpalke tako, da zagotavlja želeno temperaturo v prostoru. Ko je temperatura v prostoru višja od želene, se toplotna črpalka izklopi. Ko je temperatura v prostoru nižja od želene, se toplotna črpalka vklopi.

termostat

Primer delovanja toplotne črpalke zrak-voda

Vzemimo za primer toplotno črpalko zrak-voda. V zimskem času je temperatura zraka zunaj nižja od temperature v prostoru, ki ga želimo ogrevati.

Zrak, ki obdaja uparjalnik, odda toploto delovnemu sredstvu, ki se v uparjalniku upari. Kompresor zviša tlak in temperaturo delovne snovi. Delovna snov se v kondenzatorju ohladi in odda toploto v prostore. Termostat nadzoruje delovanje toplotne črpalke tako, da zagotavlja želeno temperaturo v prostoru. Če je temperatura v prostoru višja od želene, se toplotna črpalka izklopi. Če je temperatura v prostoru nižja od želene, se toplotna črpalka vklopi.

Učinkovitost toplotnih črpalk

Učinkovitost toplotnih črpalk se meri z grelnim številom (COP). Grelno število je razmerje med količino toplote, ki jo toplotna črpalka odda v prostore, in količino energije, ki jo porabi.

Visoko grelno število pomeni, da je toplotna črpalka učinkovita. Grelno število toplotnih črpalk je odvisno od vrste toplotne črpalke in zunanje temperature.

Ogrevanje s toplotno črpalko je torej učinkovita in okolju prijazna rešitev za ogrevanje in hlajenje prostorov. Deluje na principu izmenjave toplote med dvema temperaturama. Izkoriščajo naravno prisotno toploto v okolju, ki je običajno nižja od temperature v prostorih, ki jih želimo ogrevati.

Splošne prednosti toplotnih črpalk

Energijska učinkovitost

Toplotne črpalke so zelo učinkovite pri pretvorbi energije, kar pomeni, da porabijo manj energije za ogrevanje ali hlajenje kot tradicionalni sistemi.

Okolju prijazne

Toplotne črpalke ne proizvajajo škodljivih emisij, zato so okolju prijazna rešitev za ogrevanje in hlajenje.

Nižji stroški ogrevanja

Toplotne črpalke lahko bistveno znižajo stroške ogrevanja, še posebej v primerjavi s sistemi, ki temeljijo na fosilnih gorivih.

Splošne slabosti toplotnih črpalk

Začetni stroški

Začetni stroški nakupa in namestitve toplotne črpalke so lahko visoki. Vendar pa se stroški ogrevanja z uporabo toplotne črpalke v nekaj letih povrnejo.

Odvisnost od zunanje temperature

Učinkovitost toplotnih črpalk je odvisna od zunanje temperature. Pri nizkih zunanjih temperaturah je učinkovitost toplotnih črpalk nižja.

Zahteva po vzdrževanju

Toplotne črpalke zahtevajo redno vzdrževanje, da delujejo učinkovito.

Izbira ustrezne toplotne črpalke

Pri izbiri ustrezne toplotne črpalke je treba upoštevati več dejavnikov, kot so:

 • Velikost hiše in poraba energije
 • Učinkovitost toplotne črpalke (grelno število – COP)
 • Vrsta toplotne črpalke glede na vir toplote

Velikost hiše in poraba energije

Velikost toplotne črpalke mora biti ustrezna velikosti hiše in porabi energije. To pomeni, da mora toplotna črpalka biti dovolj zmogljiva, da lahko ogreje ali ohladi hišo, vendar ne sme biti prevelika, saj bi to povzročilo nepotrebne stroške. Da bi izračunali ustrezno velikost toplotne črpalke, lahko uporabite kalkulator za izračun toplotne črpalke.

Učinkovitost toplotne črpalke (grelno število – COP)

Učinkovitost toplotne črpalke se meri z grelnim številom (COP). Grelno število je razmerje med količino toplote, ki jo toplotna črpalka odda v prostore, in količino energije, ki jo porabi. Visoko grelno število pomeni, da je toplotna črpalka učinkovita.

Vrsta toplotne črpalke glede na vir toplote

Toplotne črpalke se delijo na tri glavne vrste glede na vir toplote, ki ga uporabljajo:

 • Toplotne črpalke zrak-voda
 • Toplotne črpalke zemlja-voda
 • Toplotne črpalke voda-voda

Toplotne črpalke zrak-voda so najbolj priljubljena vrsta toplotnih črpalk. So cenovno dostopne in enostavne za namestitev. Vendar pa je njihova učinkovitost odvisna od zunanje temperature.

Toplotne črpalke zemlja-voda so zelo učinkovite, vendar so tudi najdražje. Imajo dolgo življenjsko dobo in nizko porabo energije.

Toplotne črpalke voda-voda so zelo učinkovite in okolju prijazne. Vendar pa zahtevajo dostop do vode.

Končna odločitev o izbiri toplotne črpalke je odvisna od individualnih potreb in želja.

Izbira ustreznega izvajalca za namestitev toplotne črpalke

Pri izbiri izvajalca za namestitev toplotne črpalke je treba upoštevati več dejavnikov, kot so:

 • Izkušnje in usposobljenost izvajalca
 • Garancija na izvedbo del
 • Cena

Izvajalec mora imeti izkušnje in usposobljenost za namestitev toplotnih črpalk. Priporočljivo je, da izberete izvajalca, ki ima ustrezno licenco in zavarovanje, npr. Aterm.

Ravno tako mora ponuditi garancijo na izvedbo del. To je pomembno, saj zagotavlja, da bo toplotna črpalka pravilno nameščena in bo delovala brezhibno.

Cena je seveda pomemben dejavnik pri izbiri izvajalca. Vendar pa je treba vedeti, da cene namestitve toplotnih črpalk lahko bistveno razlikujejo. Zato je pomembno, da primerjate ponudbe več izvajalcev.

varčevanje s toplotno črpalko

Postopek namestitve toplotne črpalke

Postopek namestitve toplotne črpalke se razlikuje glede na vrsto toplotne črpalke. Vendar pa je splošni postopek naslednji:

1 Priprava prostora

Pred namestitvijo toplotne črpalke je treba pripraviti prostor. To vključuje pripravo lokacij za zunanjo in notranjo enoto toplotne črpalke, kot tudi za morebitne cevovode ali druge instalacije.

2 Namestitev zunanje enote

Zunanja enota toplotne črpalke je običajno nameščena na zunanjo stran objekta. Pri namestitvi zunanje enote je treba upoštevati naslednje:

 • Lokacijo: Zunanja enota mora biti nameščena na dobro prezračevanem mestu, ki je zaščiteno pred vremenskimi vplivi.
 • Priključke: Zunanja enota mora biti priključena na električno omrežje in na cevovode za dovod in odvod tople vode.

3 Namestitev notranje enote

Notranja enota toplotne črpalke je običajno nameščena v kotlovnici ali v drugem tehničnem prostoru. Pri namestitvi notranje enote je treba upoštevati naslednje:

 • Lokacijo: Notranja enota mora biti nameščena na mestu, kjer je lahko dostopna za vzdrževanje.
 • Priključke: Notranja enota mora biti priključena na električno omrežje in na cevovode za dovod in odvod tople vode.

4 Cevovodi in instalacije

Po namestitvi zunanjih in notranjih enot je treba namestiti cevovode in druge instalacije, ki so potrebne za delovanje toplotne črpalke. To vključuje cevi za dovod in odvod tople vode, kot tudi cevi za odvajanje kondenzata.

5 Preizkus in zagon

Po zaključku namestitve je treba toplotno črpalko preizkusiti in zagnati. Pri preizkusu se preveri, ali toplotna črpalka pravilno deluje.

vzdrževanje toplotne črpalke

Redno vzdrževanje za optimalno ogrevanje s toplotno črpalko

Ogrevanje s toplotno črpalko zahteva redno vzdrževanje, da delujejo učinkovito in dolgoročno. Redno vzdrževanje vključuje naslednje:

 • Redni pregledi: Toplotno črpalko je treba redno pregledovati, da se pravočasno odkrijejo morebitni problemi.
 • Čiščenje in servis: Toplotno črpalko je treba redno čistiti in servisirati. To vključuje čiščenje filtrov, menjavo olja in drugih potrošnih materialov.

Redno vzdrževanje zagotavlja, da bo toplotna črpalka pravilno delovala in da bo dosegala najboljše možne rezultate.

Stroški ogrevanja s toplotno črpalko

Stroški ogrevanja s toplotno črpalko so odvisni od več dejavnikov, kot so:

 • Velikost hiše in poraba energije
 • Učinkovitost toplotne črpalke (grelno število – COP)
 • Cena električne energije

Stroški ogrevanja s toplotno črpalko so običajno nižji od stroškov ogrevanja z drugimi ogrevalnimi sistemi, kot so npr. kurilna olja, plin ali les.

Primerjava stroškov ogrevanja s toplotno črpalko in drugimi ogrevalnimi sistemi

V primerjavi z ogrevanjem na kurilno olje so stroški ogrevanja s toplotno črpalko lahko nižji za 50 % ali več. V primerjavi s plinom so stroški ogrevanja s toplotno črpalko lahko nižji za 25 % ali več. V primerjavi s kurjenjem na les so stroški ogrevanja s toplotno črpalko lahko nižji za 10 % ali več.

Pomoč in subvencije za namestitev toplotnih črpalk

V Sloveniji obstaja več možnosti za pomoč in subvencije za namestitev toplotnih črpalk.

 • Subvencije Eko sklada: Eko sklad (2) ponuja subvencije za namestitev toplotnih črpalk za ogrevanje in hlajenje. Višina subvencije je odvisna od vrste toplotne črpalke in drugih dejavnikov.
 • Subvencije občin: Nekatere občine ponujajo subvencije za namestitev toplotnih črpalk. Višina subvencije je odvisna od občine.
 • Najem toplotne črpalke: Nekateri ponudniki ponujajo možnost najema toplotne črpalke. V tem primeru se najemnina zaračuna glede na porabo energije.
toplotna črpalka

Ogrevanje s toplotno črpalko – da ali ne?

Stroški ogrevanja s toplotno črpalko so običajno nižji od stroškov ogrevanja z drugimi ogrevalnimi sistemi. Poleg tega so toplotne črpalke okolju prijazne, saj ne proizvajajo škodljivih emisij.

Toplotne črpalke so učinkovita in okolju prijazna rešitev za ogrevanje domov. Imajo številne prednosti, ki jih postavljajo pred druge ogrevalne sisteme, kot so:

 • Visoka učinkovitost: Toplotne črpalke lahko izkoriščajo naravno prisotno toploto v okolju, kar pomeni, da porabijo manj energije za ogrevanje prostorov.
 • Nizki stroški ogrevanja: Stroški ogrevanja s toplotno črpalko so običajno nižji od stroškov ogrevanja z drugimi ogrevalnimi sistemi.
 • Okolju prijazne: Toplotne črpalke ne proizvajajo škodljivih emisij, zato so okolju prijazna rešitev za ogrevanje domov.

Ogrevanje s toplotno črpalko je primerno za vse vrste objektov, ne glede na velikost ali lokacijo. Uporablja se lahko za ogrevanje prostorov, sanitarne vode in za hlajenje prostorov.

Začetni stroški namestitve toplotne črpalke so lahko visoki, vendar se v nekaj letih povrnejo zaradi nižjih stroškov ogrevanja. Poleg tega obstaja možnost pridobitve subvencij za namestitev toplotnih črpalk, kar lahko dodatno zmanjša stroške.

Toplotne črpalke so trajnostna rešitev za ogrevanje domov. Imajo dolgo življenjsko dobo, ki lahko doseže tudi 20 let.

Na splošno je ogrevanje s toplotno črpalko odlična izbira za vse, ki želijo učinkovito, okolju prijazno in trajnostno rešitev za ogrevanje doma.